Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Енергоинженеринг 89 ООД

LG_Energoingenering89
София 1606
ул. "Бузлуджа" № 5
София-град област
тел: 02 951 6177, GSM: 0878 92 71 73
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

„ЕНЕРГОИНЖЕНЕРИНГ 89“ ООД е фирма в областта на енергетиката и енерготехнологиите и включва: консултантска, научно-изследователска и инженерингова дейност, проучване,проектиране, конструиране, технологично обновление, реконструкция и модернизация, автоматизация, монтаж и ремонт в областта на енерготехнологичните процеси, екологията и новите технологии, инженерингови услуги, авторски и технически надзор при изпълнение на обекти, изготвяне или адаптиране на указания за експлоатация на такива обекти и системи, осъществявани в страната. Произвежда електрокотли с мощност до 1000 kW за производство на пара и топла вода и  електрически  котли за локални отоплителни системи с мощност до 200 кW.

С участие на наши специалисти са изпълнени обекти в следните области:
Проектиране, изграждане, реконструкции на енергийни обекти;
Изследване на вредни емисии на изходящи газове;
Екологично оптимизиране и настройка на горивни процеси;
Производствена дейност – слънчеви колектори, електрически промишлени парни котли, водогрейни котли за битово отопление;
Фирмата има разработени проектни документации за:
– Пиролизна инсталация тип „Ховал“ за изгаряне на твърди битови отпадъци;
– Модул за изгаряне на отпадни горива по система „кипящ слой“;
– Котли за изгаряне в предкамера на дървесни отпадъци
Ремонт и преустройство на парни и водогрейни котли за високо и ниско налягане.
Проектиране и изграждане на когенерационни модули за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (CHP).
Отоплителни инсталации, използващи биомаса.
Инсталации за производство на биогаз и биодизел.
Инсталиране на слънчеви колектори за покриване необходимостта от енергия за получаване на битова гореща вода и отопление
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.