Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Емко ООД

LG_Emko
София 1404
ж.к. "Бокар", бул. "България" № 19 Б
София-град област
тел: 02 958 2394 , 02 958 2765
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
Фирма „ЕМКО“ ООД е създадена през 1992 г. като изпълнява енергийно ефективни климатични, отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации, в обем на пълен инженеринг – проучване, проектиране, енергийно обследване и сертифициране, доставка и монтаж, настройка и гаранционно обслужване.
“ЕМКО” ООД е вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията, както и в Централния професионален регистър на строителя към КСБ.
„ЕМКО“ ООД притежава Сертификати по ISO 9001:2008, 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
Фирмата е сертифицирана от Българската Браншова камара по машиностроене за извърване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг флуорирани парникови газове, съгласно Регламент N842/2006г.
„ЕМКО“ ООД е лицензирана за Обследване за енергийна ефективност  и сертифициране на сгради.
„ЕМКО“ ООД е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по чл.36,ал.6.
Във фирма „ЕМКО“ ООД работят високо квалифицирани специалисти, признати в границите на България и извън нея, способни да решат всякакъв сложен технически проблем. Фирмата притежава топлотехнически устройства, измервателни уреди, добре окомплектован инструментариум, позволяващи изпълняване на големи обеми работа с високо качество.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.