Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Елнет България АД

LG_Elnet
гр. София
бул. "Самоковско шосе" № 1,
Търговски център БОИЛА, ет.4
София-град област
тел: 02 917 5592, факс: 02 917 5593,
GSM: 0888 800 884
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Елнет предлага на българския потребител иновативни решения за опазване на околната среда. Фирмата разполага с пречиствателни станции и съоръжения Clareco за битови отпадъчни води, малки населени места и промишлени отпадъчни води; съоръжения за биологично и физико-химично пречистване на отпадъчните води, помпени станции, изделия от полипропилен, въздуховоди,продажба на пластмаси. Ние предлагаме и услуги, свързани с тези изделия – монтаж, доставка, проектиране, гаранционен сервиз и други.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.