Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Електросоларни Системи ООД

LG_elektrosolarnisistemi
София
ж.к. Света Троица, бул. "Габрово" №1,
Бл.347, вх.Б, ап.1
София-град област
тел: 02 489 69 17
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
Основната дейност на фирма „Електро-соларни системи” ООД е проектиране, доставка и монтаж на комплексни фотоволтаични системи от различен тип за производство на електроенергия свързани към електропреносната мрежа или независими такива.
Дейността ни от 1991 г. до днес е в областта на енергетиката и електротехническата промишленост, а именно:
Изграждане на ел. инсталации и мрежи с ниско и средно напрежение;
Производство и оборудване на КТП и ел. талба съобразени с изискванията на електроразпределителните предприятия;
Автоматизиране на производствени процеси и пусково-наладъчни дейности;
Сервизна и абонаментна електроподръжка на жилищни и офис сгради и промишлени предприятия;
След като през 2007 г. в България със закон бяха регламентирани изкупните цени на електроенергията произведена от фотоволтаици, ние развихме дейността си като се насочихме и към изграждане на фотоволтаични централи. За целта беше създадено дружеството Електро -соларни системи ООД, специализирано в тази област. За усвояване на нови технологий наши монтажни групи бяха изпратени на специализация при европейските ни партньори.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.