Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Еко Енергия Солар ЕООД, София Средец

LG_Ekoenergiasolar
София
бул. "Витоша" № 15, ет. 4
София-град област
тел: 0886 557 767
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

 

Еко Енергия Солар ЕООД е консултанска компания, специализирана в разработ-ването на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Създадена през 2009г. фир-мата предлага оптимални решения при проектиране, доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаични системи.
Фирмата извършва предпроектни и съпътстващи проекта дейности:
 – Откриване на подходящи терени за изграждане на фотоволтаични паркове и водно-електрически централи.
 – Проучване на възможностите за присъединяване към електропреносната и електроразпределителната мрежа.
 – Търсене на подходящи решения за осъществяване на връзките към съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
 – Изготвяне и комплектоване на цялостната документация, свързана с административните процедури по оценка на въздействието върху околната среда, смяна на предназначението на земеделска земя, цялостно проектиране до получаване на разрешение за строеж. Фирмата доставя необходимото оборудване и изгражда проектираните обекти до въвеждане в експлоатация.
 – Провежда обучения, съобразени с конкретните нужди на клиентите.
Еко Енергия Солар ЕООД предлага инженерни решения с постигнато върхово качество.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.