Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Екотехпродуктс ЕООД

LG_Ekotehprodukts
София 1408
ул. "Ярослав Вешин", бл. 29, вх. Б, ет.2
София-град област
тел: 02 951 6695, 02 954 9690
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
„Екотехпродуктс” ЕООД е инженерингова фирма с 20-годишен опит в областта на съхраняването на енергията. Фирмата има богат опит в представянето и внедряването на индустриално оборудване, приложимо на българския индустриален пазар. Тя извършва целият цикъл от дейности в областта на топло-енергийните технологии във всички сектори на бита и индустрията, включващ:
Енергиен одит и разработването на проект – „Екотехпродуктс” ЕООД е акредитирана за извършване на сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване на информация с Удостоверение рег.№ 00108/06.04.2007.
Енергиен одит и разработването на проект – „Екотехпродуктс” ЕООД е акредитирана за извършване на обследвания за енергийна ефективност със сертификат номер СА-ОЕЕ – 032/03.04.2007.
Спецификация и доставка на необходимото оборудване – „Екотехпродуктс” ЕООД е официален представител на Европейски и Американски фирми – лидери в областта на производството на индустриално оборудване –Armstrong International, Cleaver Brooks, Sondex, Tekleen и др.
Монтаж и настройка на оборудването и инсталациите.
Сервиз и поддръжка на инсталациите и оборудването.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.