Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Еар Лукс ОВК ЕООД

LG_EarluxB
София
Гара Искър, ул. "5004" № 9
София-град област
тел: 02 971 7094, 02 971 7095,
GSM: 0887 302 199
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

„ЕАРЛУКС – В“ е основано през 1997 г. от инженери-топлотехници с дългогодишен стаж в проектирането и изпълнението на отопли­телни, водопроводни, климатични и вентила­ционни инсталации. За изминалите години фирмата успява да изгради екип, който е в състояние да изпълни качествени и в срок инженерингови услуги в областта на отоплителните, водопроводните, климатичните и вентилационните инсталации: проектиране, узаконяване, изграждане и поддръжка.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.