Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Донкомерс-Цанко Донев ЕТ

LG_Donkomersgaz
Велико Търново
ул. "Никола Габровски" № 2, ет.6
Великотърновска област
тел: 062 600 414, GSM: 0889 229 981,
0888 301 889, Email:[email protected]
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Газификация е областа, в която се специализира фирма Донкомерс Газ в началото на 2005г. Първоначално фирмата получава лиценз от Овергаз София. Понастоящем фирмата има лиценз и от Държавната Агенция за технически надзор.
Фирмата предлага финансиране по Програмата за енергийна ефективност и до 15% безвъздмездна помощ при изграждане на отоплителни инсталации с водогреен  кондензен котел на природен газ,водогреен котел и горелка на пелети.

Висококвалифицираният инженерен състав на фирмата проектира и изгражда  газови и отоплителни инсталации по заявка на:
Битови абонати – граждани
Обществено административни сгради, училища, болници и др.
Офиси и фирми
Хотели, ресторанти
Промишлени обекти
Високото качество на влаганите материали и оборудване от водещи европейски производители и вносители придружени със сертификати и декларации за съответствие са гаранция за надежността и икономичността на изгражданите инсталации.
За гарантиране на безпроблемната работа на монтираните уреди и изграждани инсталации фирмата извършва гаранционно и извънгаранционно обслужване на същите.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.