Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

ДГС Термосистеми ООД

2
гр. София 1225, ул. Калач 27
София-град област
тел: +359 88 466 85 75
Изпрати е-mail
Посети website

ДГС Термосистеми ООД извършва следните услуги:

 1. Проектиране и изграждане на битови и промишлени газови и отоплителни инсталации, като необходимата документация и съгласуването с държавните контролни органи се извършва от фирмата.

Проектирането на газовите и отоплителни инсталации се обсъжда и съобразява с предпочитанията на клиента към марката газово оборудване, както и с финансовите му възможности и с вътрешния интериор. Изготвя се оферта за пълната стойност на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газовата инсталация.

Вътрешните газови и отоплителни инсталации се изпълняват от специалисти, които притежават професионална квалификация – заварчик и са сертифицирани с TUV сертификат. Всички материали, които се влагат са придружени с необходимите сертификати и Декларация за съответствие.

Фирмата изгражда инсталации, работещи със следните източници на енергия:

 • Природен газ или пропан-бутан
 • Електричество
 • Слънчева енергия
 1. Ремонт поддържане, преустройство и абонаментно техническо обслужване на следните съоръжения с повишена опасност:
 • Разпределителни газопроводи за природен газ и съоръженията към тях;
 • Промишлени газопроводи за природна газ и ВВГ;
 • Промишлени и сградни газови инсталации за природна газ и ВВГ;
 • Бутилкови инсталации за природна газ, ВВГ и криогенни газове;
 • Газови уреди за природна газ и ВВГ;
 • Парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW;
 • Метални тръбопроводи за транспортиране на пара и гореща вода с налягане над 0,6МРа и над 110°С;
 • Метални съдове, резервоари, бутилки;

Поддържането на газови инсталации се осъществява след подписване на договор с точно установени параметри и срок на изпълнение.

 1. Проверка (изпитване) и издаване на протоколи за извършените изпитания на:
 • Газови инсталации за природен газ и ВВГ (Изпитване на якост);
 • Съдове работещи под налягане, резервоари за въздух и LPG (Изпитване на якост);
 • Предпазно – изпускателни клапани на ресивъри;
 • Предпазно – изпускателни клапани на резервоари за LPG;
 • Предпазно – изпускателни клапани на газопроводи за LPG и газови инсталации за природен газ;
 • Регулатори с вграден предпазно – отсекателен клапан на газопроводи за LPG и газови инсталации за природен газ;
 • Предпазно – изпускателни клапани на котли;
 • Предпазно – изпускателни кллапани за пара;
 • Предпазно – изпускателни клапани за вода;
 • Предпазно – изпускателни клапанби за амоняк;
 • Газсигнализационни системи за природен газ и LPG;
 • Нивомерни системи LS;
 • Пресостати за налягане.
 1. Поддържане и ремонтиране на електрохимичната защита на съоръжения под налягане, монтирани подземно или полуподземно;
 2. Поддържане на ограничителните устройства на котли и съдове с работно налягане по-високо от 1 МРа.
 3. Извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучениe
 4. Подготовка и обучение съгласно изискванията на Наредба№2/ДВ брой 9 от 30.01.2001г., изм.ДВ брой 39 от 12.05.2006г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли
 5. ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ „МАШИНИСТ НА КОТЛИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ” – ПЪРВА СТЕПЕН

Професионално направление: код №522 – Електротехника и енергетика

 • ПРОФЕСИЯ: Оператор НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (съоръжения)

Специалност: Експлоатация на парни и водогрейни котли (съоръжения)

Степен на ПРАВОСПОСОБНОСТ: „МАШИНИСТ НА КОТЛИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ” – ПЪРВА СТЕПЕН

 • ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ „МАШИНИСТ НА КОТЛИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ” – ВТОРА СТЕПЕН

Професионално направление: код №522 – Електротехника и енергетика

ПРОФЕСИЯ: Оператор НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (съоръжения)

Специалност: Експлоатация на парни и водогрейни котли (съоръжения)

Степен на ПРАВОСПОСОБНОСТ: „МАШИНИСТ НА КОТЛИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ” – ВТОРА СТЕПЕН

 • ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ „МАШИНИСТ НА КОТЛИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ” – ВТОРА СТЕПЕН

Професионално направление: код №522 – Електротехника и енергетика

ПРОФЕСИЯ: Оператор НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (съоръжения)

Специалност: Експлоатация на парни и водогрейни котли (съоръжения)

Степен на ПРАВОСПОСОБНОСТ: „МАШИНИСТ НА КОТЛИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ” – ВТОРА СТЕПЕН

 • ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ „МАШИНИСТ НА КОТЛИ С НИСКО НАЛЯГАНЕ”

Професионално направление: код№522 – Електротехника и енергетика

ПРОФЕСИЯ: Оператор НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (съоръжения)

Специалност: експлоатация на парни и водогрейни котли (съоръжения)

Степен на ПРАВОСПОСОБНОСТ: МАШИНИСТ НА КОТЛИ С НИСКО НАЛЯГАНЕ

 1. Първоначален и периодичен (ЕЖЕГОДНО) инструктаж за устройството и безопасната експлоатация на СПО съгласно:
 • НУБЕПРГСИУПГ
 • НУБЕТНГСИВВГ
 • НУБЕТНСН
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.