Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД
гр. Горна Оряховица, ул. „Странджа” №13
Великотърновска област
тел: 061 884 019
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Предмет на дейността на ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД е проектиране, производство и търговия на съоръжения, оползотворяващи биомаса; проектиране и производство на отоплителна техника.

Дружеството разполага със собствена база и произвежда пелетни горелки, котли, камина, топловъздушни апарати –  съоръжения изгарящи биомаса по собствена разработка. Повече информация може да получите на сайта ни www.greyko.com или на страницата ни във фейсбук  https://www.facebook.com/Greyko.

Пелетна горелка ”Greyko” има издаден сертификат № LVD-14-000-(2-13-721)-026/28-04-2014 година от Центъра за изпитване и европейска сертификация град Стара Загора

Продуктите на компанията постигат балансирано съотношение цена/качество, защото:

  • поддържа се постоянен диалог и партньорски взаимоотношения с доставчици на метали, материали и консумативи;
  • поддържа се постоянен диалог и партньорски взаимоотношения с дистрибуторите, като по този начин се получаваобратна връзка клиент-производител;
  • използват се модерни машини и оборудване;
  • всеки следващ изпълнител контролира работата на предишния, което заедно с висока степен на квалификация и опит, осигурява качество и надеждност.

ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД е коректен партньор. Има изградена добра дистрибуторска мрежа  в цялата страна, както и представители в Гърция и Румъния.

Персоналът се състои от 52 човека,  квалифицирани за длъжностите, които заемат.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.