Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Вилф-Инженеринг ООД

LG_Vilfingenering
Пловдив
ул. "Ильо Войвода" № 21
Пловдивска област
тел: 032 944 193, GSM: 0888 122 325,
0885 235 757
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

„ВИЛФ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е създадено през 2007 г. с предмет на дейност проектиране, доставка и монтаж на газови, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.

Фирмата разполага със собствен проектантски екип и монтажни групи и осъществява цялостно обслужване от технически консултации, разработване на индивидуални проектни решения, доставката, монтажа, узаконяването и въвеждането в експлоатация на обектите.
Дружеството притежава удостоверение за работа със съоръжения с повишена опасност, издадено от ДАМТН с всички необходими сертификати за осъществяване на дейността.
Към момента фирмата обслужва договори за поддържане на газови съоръжения и инсталации, парни и водогрейни котли и съоръжения работещи под налягане, с промишлени, обществено-административни и битови обекти.
Цялостно обслужване по проектиране, доставка и монтаж, узаконяване и въвеждане в експлоатация на отоплителни и газови инсталации за битови, обществено – административни и промишлени обекти.
Монтаж на слънчеви колектори, термопомпи, котли и камини на твърдо гориво и пелети.
Предпроектно проучване, консултации и разработване на индивидуални проектни решения в областите:
отопление
вентилация
климатизация
газификация
хладилна техника
Инвестиционно проектиране.
Съставяне и оптимизация на нови и съществуващи топлинни схеми.
промишлено топлинно стопанство
промишлени парогенератори и пароразпределителни инсталации
оборудване котелни помещения
топлоснабдяване
съдове работещи под налягане
Оразмеряване и избор, доставка и монтаж на съоръжения и окомплектовка на инсталации.
Ремонт на съществуващи отоплителни и газови инсталации.
Гаранционна и извън гаранционна поддръжка и сервиз.
Обслужване и поддържане на съоръжения с повишена опасност (СПО).