Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

България Клима ООД, Стара Загора Славейков

LG_BGKlima
гр. Стара Загора
ул. "Хр. Ботев“ № 106
Старозагорска област
тел: 042 638 248, факс: 042 655 048
GSM: 0888 410 237
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

България Клима ООД е компания специализирана в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Създадена през 1993г. дейността на фирмата обхваща: доставка, монтаж, гаранционен и извънгарационен сервиз на инсталациите.

Като гаранция за качество на предлаганите стоките и услугите които България Клима ООД притежава Сертификати по регламента на ISO 9001:2008. Фирамата притежава Документ за правоспособност: „монтаж и поддръжка на хладилни и климатични инсталации съдържащи флуорирани парникови газове“ издаден от Българска Браншова Камарата – Машиностроене (с валидност: 19.08.2016г.).

Освен фирмата, персонала също притежава документи за правоспособност.

Удостоверение за правоспособност издадено от Камарата на Строителите в България за строежи от трета и пета група, трета категория.

Редовно сключва Застраховка „Професионална отговорност“.

В резултат на своят дългогодишен опит фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти в следните области:

Климатизация

Доставка монтаж и сервиз

Чилър системи

VRF Системи

Канални инсталации

Абонаментно обслужване

Аспирации (смукателна и нагнетателна)

Вентилации и други

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.