Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Билдинг ТД ЕООД

LG_BildingMG
гр. Сливен
ул. "Граф Игнатиев" № 8
Сливенска област
тел: 044 625 150, 044 662 490
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Фирма „БИЛДИНГ“ е на строителния пазар от 1993 г. Редовен
член е на Камарата на строителите в България. Изпълнява строително-монтажни работи в жилищното, промишленото и гражданското строителство; изграждане на инженерингова инфраструктура; производство и монтаж на метални конструкции; реконструкция и модернизация; текущо поддържане и ремонти; саниране на сгради; строителни консултации; продажба на новопостроени жилища, офиси и магазини; строително проектиране; геодезически услуги – геодезическо проектиране, вертикално планиране, геодезическо заснемане, трасиране, даване на ниво на строежи.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.