Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

АС-Гарант ЕООД

LG_Ac-garant
гр. Троян
ул. „Мизия” № 26
Ловешка област
тел: 067 060 937
Факс: 067 060 937
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Основната дейности на фирмата е Строителна – цялостно изграждане/ново строителство/ и ремонт на строителни обекти /жилищни и производствени сгради /в района и страната. От периода на регистрирането , фирмата е извършила значителен обем СМР и е изградила много крупни обекти. Паралелно с големите обекти – ново строителство фирмата извършва и много дейности с характер на преустройство и ремонтни работи.

“АС Гарант”ЕООД разполага със собствена материална база, включваща: административна сграда, арматурен двор, гаражи, складове. Има собствен транспорт, багер, строителен инвентар, механизация и техника.

В своята дейност предприятието прилага съвременни методи в строителството с качествени високо надежни строителни материали, което я прави предпочитана и конкурентно способна. Във фирмата работят високо квалифицирани работници и специалисти, всички назначени с безсрочни трудови договори.

Дружеството има внедрена интегрирана система за управление по критерии качество, екология и здравословни и безопасни условия на труд, по изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001: 2007

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.